Opakowania ekologiczne

W ostatnich kilkunastu latach społeczeństwo zyskało większą świadomość dotyczącą konsumpcjonizmu, ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Troska o planetę nie jest już tylko teoretycznym problemem badawczym, którym zajmują się naukowcy. Dla wielu osób stała się sposobem życia lub ważnym elementem codzienności. Obecnie każdy może przyczynić się do tego, by dbać o planetę na różne sposoby. Jednym z nich jest ograniczenie użytkowania produktów z tworzyw niedegradowalnych na rzecz materiałów pochodzenia naturalnego. Kwestia ochrony środowiska jest ważna również dla nas i naszych Klientów, dlatego proponujemy opakowania ekologiczne.

Czym się charakteryzują? Opowiemy o tym w dzisiejszym materiale.

Opakowania ekologiczne – produkcja

Wbrew powszechnej opinii to, że opakowanie jest ekologiczne, nie oznacza jedynie tego, iż zostało wyprodukowane z biodegradowalnych surowców.

Oczywiście jest to niezwykle ważne, jednakże problem jest dużo bardziej złożony. Opakowanie ekologiczne czyli bezpieczne lub neutralne dla planety to takie, które pozostawia po sobie jak najmniejszy ślad środowiskowy, czyli w jak najmniejszym stopniu wpływa na równowagę w ekosystemie. Ponadto, taki produkt jak najmniej przyczynia się do pogłębiania dwóch podstawowych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym – globalnego ocieplenia klimatu oraz występowania na Ziemi nadmiernej ilości odpadów.

Żeby opakowanie było ekologiczne należy wyprodukować je z biodegradowalnych tworzyw, przy niewielkim zużyciu surowców i zasobów naturalnych takich, jak woda czy energia oraz przy jak najmniejszym zużyciu surowców, z których pozyskiwana jest owa energia, czyli węgla, ropy bądź gazu. Podczas produkcji powinna wydzielać się możliwie minimalna ilość gazów cieplarnianych, czyli:

  • dwutlenku węgla – CO2
  • metanu – CH4,
  • podtlenku azotu – N2O,
  • fluorowęglowodorów – HFC,
  • prefluorowęglowodorów – PFC, itp.

Z tego powodu, do produkcji pudełek bezpiecznych dla środowiska, najlepiej jest wykorzystywać materiały z recyklingu lub naturalne, np. tekturę lub papier. Zaś energia wykorzystywana do zasilania maszyn w fabrykach, powinna pochodzić z odnawialnych źródeł, np. wiatru lub promieniowania słonecznego.

Utylizacja

Równie ważnym aspektem związanym z opakowaniami ekologicznymi jest gospodarka tymi produktami, gdy przestają sprawować swoją docelową funkcję i stają się odpadami. Obecnie borykamy się z przeładowanymi wysypiskami oraz zanieczyszczonymi oceanami, rzekami, lasami itp. By nie pogłębiać tego problemu należy projektować produkt tak, aby można go było poddać utylizacji, najlepiej poprzez odzysk surowców wtórnych i ich ponowne wykorzystanie.

W celu ograniczenia produkcji odpadów podczas produkcji opakowań ekologicznych, powinno się korzystać się z materiałów z recyklingu i takich, które można ponownie poddać temu procesowi. Dzięki temu nie tylko ogranicza się emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, ale także oszczędza samą energię, potrzebną do wytworzenia produktu od początku. Ponadto taka praktyka przyczynia się do oszczędzania surowców naturalnych, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji zupełnie nowych wyrobów.

Wszystkie te działania chronią przed nadmiernymi ilościami odpadów, które wpływają na faunę, florę oraz klimat na Ziemi.

Zobacz Polecane Pudełka EKO:

PR01 EKO

Pudelko EKO

PR06 EKO Oryginalne pudełko przewiązane wstążką

Pudelko EKO

PR07 EKO Pudełko cubus

Pudelko EKO

PR10 EKO Pudełko typu skrzynka z praktycznym uchwytem

Pudelko EKO

PR12 EKO Pudełko w kształcie torebki

Pudelko EKO