Podawane wymiary pudełek są wymiarami wewnętrznymi w milimetrach.

Wymiar zapisywany jest według klucza AxBxH gdzie

A to dłuższy bok pudełka,

B krótszy bok pudełka,

H wysokość pudełka

przykład 320x180x80, jeśli nie znamy któregoś z wymiarów lub wystarczy nam zbliżony wymiar,  wartość tę można zastąpić znakiem % przykład 320x180x% lub
%x180x%